TRƯỜNG THPT VINH XUÂN

Kỷ niệm mến yêu

EMAIL CỦA SỞ GD&ĐT

Website chuyên mục

Dự báo thời tiết T.T.Huế

Du bao thoi tiet - Co do Hue

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoàng Anh Tuấn)

Tìm hiểu về Đảng

Tìm hiểu Pháp luật

Hỗ trợ học sinh

Huế xưa và nay

Website địa phương

Làm website giá rẻ !

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Mẫu hồ sơ kỷ luật của GVCN

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:51' 25-08-2009
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 554
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT THƯÀ THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  (((
  Vinh Xuân, ngày.......tháng......năm ......

  QUYẾT ĐỊNH
  ( Về việc "Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy nhà trường")

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP......... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN

  - Căn cứ vào điều 40 Điều lệ Trường THPT về Kỷ luật học sinh.
  - Căn cứ vào Nội quy của nhà trường
  Theo đề nghị của BCH Đoàn trường, Ban Giám thị, ngày...... tháng ......năm 200...

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Thi hành kỷ luật các học sinh:
  1/.............................................. Lí do: .......................................
  2/ ............................................. Lí do: ......................................
  3/............................................. Lí do: .......................................
  4/............................................. Lí do: .......................................
  5/............................................. Lí do: .......................................

  Với các hình thức sau:
  1/ .............................................................. -.............................................
  2/ .............................................................. -.............................................
  3/ .............................................................. -.............................................
  4/ .............................................................. -.............................................
  5/ .............................................................. -.............................................

  Điều 2: Các học sinh có tên trên chấp hành nghiêm túc quyết định này.
  Điều 3: Thông báo với Phụ huynh học sinh hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật.

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
  ( Chữ ký, ghi rõ họ và tên )

  Ghi chú: - Mức kỷ luật từ Khiển trách đến Cảnh cáo ( mời phụ huynh để giáo dục), mức cao hơn đề nghị Hội đồng Kỷ luật của trường xử lí.
  - Có Bản kiểm điểm của học sinh kèm theo hồ sơ.  SỞ GD & ĐT THƯÀ THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  (((
  Vinh Xuân, ngày ....... tháng...... năm.......

  BIÊN BẢN HỌP KỶ LUẬT LỚP ..........

  - Hôm nay, vào lúc..............giờ........, ngày ............ tháng ......... năm .............
  - Tại Lớp .......Trường PTTH Vinh Xuân.
  I / THÀNH PHẦN THAM DỰ :
  1/...................................... ...................... -Giáo viên chủ nhiệm
  2/ ............................................................ -Bí thư và BCH Chí Đoàn
  3/ ............................................................. -Lớp trưởng và BCS lớp
  4/ Toàn thể học sinh lớp .........
  II/ NỘI DUNG:
  - GVCN công bố nội dung vi phạm của các HS sau:
  1/ ...................................... ......... Tổ ........ Hình thức VP: ...............................................................
  2/ ...................................... ......... Tổ ........ Hình thức VP: ...............................................................
  3/ ...................................... ......... Tổ ........ Hình thức VP: ...............................................................
  4/...................................... ......... Tổ ........ Hình thức VP: ...............................................................
  5/ ...................................... ......... Tổ ........ Hình thức VP: ...............................................................
  - Đề nghị hình thức kỷ luật:
  + Căn cứ vào điều 40 Điều lệ Trường THPT về Kỷ luật học sinh.
  + Căn cứ vào Nội quy của nhà trường
  -Thi hành kỷ luật với các hình thức sau:
  1/ .............................................................. -.............................................
  2/ .............................................................. -.............................................
  3/ .............................................................. -.............................................
  4/ .............................................................. -.............................................
  5/ .............................................................. -.............................................
  Đề nghị Hội đồng kỷ luật của trường kỷ luật ở mức độ cao hơn đối với các học sinh: (Cảnh cáo trước toàn trường, hạ bậc XL hạnh kiểm, đình chỉ học tập có thời hạn)
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  - Thông qua biên bản, các thành viên của Lớp và Chi đoàn đều đồng ý nhất trí.
  Biên bản kết thúc vào lúc ...... giờ.......... cùng ngày.

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN HỌC SINH VI PHẠM
  ( Chữ ký, ghi rõ họ và tên ) ( Chữ ký, ghi rõ họ và tên ) ( Chữ ký, ghi rõ họ và tên )  TM. BCH CHI ĐOÀN TM. BAN CÁN SỰ LỚP
  ( Chữ ký, ghi rõ họ và tên ) ( Chữ ký, ghi rõ họ và tên )

   
  Gửi ý kiến
  print

  Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với www.thptvinhxuan.tk